Sự tương quan hổ tương này đã được nhận thức cách đây rất lâu bởi các yogi, các vị này đã phát triển thành một hệ thống luyện tập để tạo một sức ép đặc biệt lên các tuyến nội tiết khác nhau. Cách đây hàng ngàn năm nằm sâu trong các rừng nhiệt đới của ́Ấn Độ và Trung Quốc có những yogi đã hiến dâng đời mình để làm chủ được thân và trí của họ. Trong không gian thanh bình đó, họ thường quan sát kỹ lưỡng các thú rừng và chia sẻ nỗi cô đơn của họ – chúng di chuyển làm sao, nghĩ ngơi thế nào, chúng tự chữa bệnh theo bản năng như thế nào khi chúng đau ốm. Khi họ thực hiện các thế khác nhau của các con thú trên chính cơ thể của họ, các yogi nhận thức được hiệu quả tinh tế của các động tác đó trên các tuyến và cơ quan của chính họ. Trải qua hàng ngàn năm thực hiện các tư thế của loài vật, các yogi đã sáng tạo và tinh lọc thành một hệ thống khoa học của hàng ngàn bài luyện tập gọi là “asanas”, rất nhiều “asanas” đã được lấy tên của các thú vật đã gợi ý cho họ như rắn hổ mang, thỏ rừng, sư tử, chim bay, con rùa, con khỉ, con công v.v…
Phụ nữ tỏ ra lạc quan rõ rệt và tự tin tăng lên vào thời kỳ rụng trứng. Khi mức kích thích tố, estrogen và progesterone của họ đang cao, nhưng cũng chính các phụ nữ này tỏ nên rất là lo lắng hoặc thù nghịch khi các mức kích thích tố này hạ thấp trong thời kỳ trước và trong kinh nguyệt của họ. Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, gần phân nửa số phụ nữ vào viện tâm thần, cũng như những hành động tội phạm của họ cũng nằm trong giai đoạn cơ thể họ có mức kích thích tố thấp nhất, và khoảng 57% các vụ tự tử có mưu đồ của phụ nữ cũng thế. Về nam giới cũng có vấn đề lên xuống tinh thần như vậy, việc này quyết định do việc tuần hoàn kích thích tố tương tự như nhịp độ kinh nguyệt hàng tháng của người phụ nữ.
Phụ nữ tỏ ra lạc quan rõ rệt và tự tin tăng lên vào thời kỳ rụng trứng. Khi mức kích thích tố, estrogen và progesterone của họ đang cao, nhưng cũng chính các phụ nữ này tỏ nên rất là lo lắng hoặc thù nghịch khi các mức kích thích tố này hạ thấp trong thời kỳ trước và trong kinh nguyệt của họ. Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, gần phân nửa số phụ nữ vào viện tâm thần, cũng như những hành động tội phạm của họ cũng nằm trong giai đoạn cơ thể họ có mức kích thích tố thấp nhất, và khoảng 57% các vụ tự tử có mưu đồ của phụ nữ cũng thế. Về nam giới cũng có vấn đề lên xuống tinh thần như vậy, việc này quyết định do việc tuần hoàn kích thích tố tương tự như nhịp độ kinh nguyệt hàng tháng của người phụ nữ. (bài trước)

Comments are closed.