Chủ nghĩa giới tínhCàng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm những trọng trách trong xã hội, trong các tổ chức
Xã hội ngày nay đã đạt được nhiều thành tích trong việc nâng cao ý thức về sự bất bình đẳng giữa đàn ông với đàn bà. Tuy nhiên, chủ nghĩa giới tính (sexism) hãy còn khắp nơi – trên bảng quảng cáo, trong thông tin đại chúng, và ở nơi làm việc. Quan hệ ở nơi làm việc là điều khó vượt qua nhất khi mà người ta thường dành sự ưu tiên thăng tiến cho đàn ông. Tuy nhiên, chủ nghĩa giới tính ở nơi làm việc đang bị phá vỡ với những luật lệ mới được ban hành theo chiều hướng có lợi cho phụ nữ hơn. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm những trọng trách trong xã hội, trong các tổ chức. Nếu một phụ nữ muốn thành công và được chuẩn bị để đáp ứng thách thức ấy, thì chắc chắn người ấy có thể đạt được tham vọng của mình. Căn bản cho mọi sự tranh chấp phải là người ta đối xử với bạn như một con người chứ không phải vì giới tính của bạn.
Một số phụ nữ cảm thấy tuyệt vọng và không tự lực được trong việc tự lập nghiệp trong một thế giới đàn ông. Hệ thống hiện hành sẽ không biến đi đâu một sớm một chiều nhưng nó đang được thay đổi từ từ. Những gì mà phụ nữ có tài năng và có quyền hạn cần phải làm là xoay sở để hệ thống này thích nghi với họ. Những nhà trẻ tại nơi làm việc và giờ làm việc linh động hoặc việc san sẻ công việc dần dần được thiết lập trong thế giới kinh doanh.
Cách đặt mục tiêu thiết thực
Dù bạn có quyết tâm thành công vì đó là hoạch định riêng cho đời sống cá nhân hay như đa số chúng ta, bạn làm việc để tự nuôi sống bản thân và gia đình, điều quan trọng là bạn phải ý thức rằng có lẽ bạn không có khả năng làm chủ hoàn toàn được thế giới của mình. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của sự bất hạnh và sự khổ não là khoảng cách quá lớn giữa cái mong đợi và điều đạt được, giữa ảo tưởng và thực tế, giữa hy vọng và kết quả thực tế. Đặt ra những mục tiêu thiết thực sẽ làm giảm đi sự căng thẳng. Bạn sẽ chỉ tìm thấy hạnh phúc thật sự và toại ý trong công việc nếu bạn dung hòa được với thực tế.
Những phụ nữ khác có thể giúp đỡ được nhiều, đặc biệt là những người nào đã trải qua những điều bạn đang kinh qua. Bạn có thể tìm được sự giúp đỡ từ những nhóm trong khu vực của bạn, thí dụ như nhóm các bà mẹ công nhân viên chức và những dự án để thiết lập tiêu chuẩn chuyên môn cho các nhà trẻ.

Comments are closed.