Trục của cơ thể, cột sống được cấu thành bằng nhiều đốt xương cách nhau bởi những chỗ đệm là các đĩa sụn. Cột sống nâng đỡ sức nặng của cơ thể giúp cơ thể cử động nhiều hướng : đứng, cúi, đu đưa, vặn vẹo. Mỗi đốt xương sống có một lỗ nhỏ ở giữa để cho đường tủy sống chạy qua, tỏa ra từ não vào cơ thể. Đường tủy sống có những dây thần kinh chạy vào và ra giữ một cặp đốt xương. Nó có nhiệm vụ kiểm soát chức năng cảm giác và vận động của toàn cơ thể. Trừ đầu và một vài chức năng tạng phủ đặc biệt do thần kinh phế vị chi phối.
Cơ thể con người có thể đảm dương nhiều tư thế khác nhau, nhưng trong đó có 3 tư thế căn bản là : đứng, ngồi và nằm. Trong mỗi một tư thế, cột sống đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng cho cơ thể. Khoa vật lý dạy chúng ta rằng, để giữ được thăng bằng cho cơ thể, trục của trong tâm phải nằm giữa hai chân khi đứng dang ra. Nếu một người giữ được tư thế thăng bằng tự nhiên của cơ thể, sự căng thẳng của xương sống ở mức tối thiểu và toàn bộ sức nâng của cơ thể sẽ phân tán điều hòa trên 32 đốt xương của cột sống. Nhưng nếu chúng ta cong xương sống trọng tâm của cơ thể sẽ chuyển về phía trước và trọng tâm của cơ thể sẽ không nằm ở giữa đầu của bàn chân nữa, nhưng sẽ chuyển về phía trước, và kết quả là sự ổn định thăng bằng của cơ thể bị phá vỡ, rồi một công việc điều chỉnh phải được khởi sự để giữ thăng bằng.
Trong họ luôn luôn có một vài mức độ căng thẳng, gọi là mức độ căng thẳng cơ bản hoặc là trương lực cơ, nó cần thiết để giữ dáng dấp bề ngoài và cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên việc giữ vững trương lực này cũng tiêu hao năng lượng ngay cả khi cơ thể chúng ta không cử động
Asanas ngược lại với loại thể dục mạnh bạo chỉ bao gồm một cử động bóp chậm trên một số cơ bắp, duy trì trong thời gian nhất định nào đó, theo sau là sự thư giãn toàn diện. Sau khi một tư thế Asanas đã được duy trì trong một thời gian đủ lâu, một nhóm cơ được khử cực, nghĩa là trở nên hoàn toàn bất động. Nói một cách khác, nhờ các tư thế asanas, ta có thể nhận được một cách tự nhiên nhưng điều mà y học chưa làm được: gây ra sự thư giãn cơ có chọn lựa, giới hạn đến một nhóm cơ đặc biệt mà không làm liên lụy đến toàn thể hệ thống cơ tự động (như là hay xảy ra sau khi có chích thuốc). Điều lý thú là sự thư giãn có chọn lựa do các tư thế Asanas đã giúp tiết kiệm một số lớn năng lượng, sẽ được chuyển vào bên trong để năng cao tâm thức lên trạng thái tri thức cao hơn. (bài trước)

Comments are closed.