Những nhà hiền triết xa xưa này không những tìm ra được “sinh chất năng lượng” (bioplasmie enegy) có trong thân thể của họ mà còn vẽ ra bản đồ chỉ rõ đường vận hành của dòng sinh lực trong cơ thể và mô tả rõ 7 trung tâm năng lượng hay còn gọi là luân xa (cakras). Luân xa điều khiển trường lực (force fields) hay thay đổi này. Gần đây khoa học cuối cùng đã phát hiện ra được những luân xa ấy : với những dụng cụ nhạy cảm đã đo được năng lượng phát ra ngoài giới hạn của những tần số – được biết là xuất phát từ hệ thống sinh hóa (biochemical) và giải phẩu (anatomical) hiện ra từ bề mặt cơ thể đúng với vị trí của các luân xa. Những luân xa ấy vi tế hơn cả hệ thống thần kinh có thể và không thể thấy được bằng mắt thường, nó chỉ có thể được nhận ra khi một người đã phát trển khả năng trực giác “nhìn bên trong” và nhận biết về nó từ bên trong.
Mỗi một luân xa điều khiển một khu vực đặc biệt và là một thành phố của cơ thể, liên quan đến những tuyến nội tiết nào đó. Bởi thế luân xa điều khiển các hoạt động của cơ thể và trí não nhờ phương tiện các tuyến, bằng cách kích động các tuyến để tiết ra kích thích tố khác nhau giống như các tuyến cao cấp điều khiển các tuyến cấp thấp, các luân xa cao cấp điều khiển các luân xa cấp thấp hơn.
Muladhara cakra – luân xa này nằm gần phần thấp nhất của cơ thể, cuối tủy sống, điều khiển yếu tố cứng (solid factor) trong cơ thể và liên quan trực tiếp đến dịch hoàn (gonads) và chức năng bài tiết của hậu môn. Kế đó, ở cao hơn (và tinh tế hơn) là luân xa Svadhisthana, nằm dịch lên trên một chút cũng trên cột sống, điều khiển các yếu tố lỏng (liquid factor), liên quan đến tuyến sinh dục và chức năng sinh dục của cơ thể.
Giả dụ rằng bây giờ có một người hiểu được sinh lực Práná một cách hoàn hảo, và có thể điều khiển nó, vậy thì có quyền lực nào trên trái đất này mà không thuộc về người đó ? Họ có thể di chuyển được mặt trời, tinh tú ra khỏi vị trí của chúng, điều khiển mọi vật trong vũ trụ này từ nguyên tử cho đến mặt trời to nhất. Những kẻ chuyển đổi thế giới vĩ đại ấy, những nhà tiên tri, những vị anh hùng có khả năng kỳ diệu điều khiển được sinh lực Práná của họ, sinh lực ấy cho họ năng lực, ý chí vĩ đại. Họ có thể mang sinh lực Práná ấy lên tầng rung động cao, và họ thu hút được cả ngàn sinh lực và ảnh hưởng cả nửa phần trái đất. (bài trước)

Comments are closed.