Một trong những khám phá đáng kể của hình chụp Kirlian là vòng hào quang sinh lực trở nên sáng hơn khi lồng ngực chứa đầy dưỡng khí trong lành. Thở sâu dường như làm phát ra và bổ sung sinh lực Práná. Từ cả ngàn năm nay nhà Yogi đã hiểu được sự liên hệ chủ yếu giữa sinh lực và hơi thở, bởi vì chúng ta hấp thụ sinh lực Práná không chỉ qua thức ăn nhưng đặc biệt còn qua không khí chúng ta thở.
Mọi sinh vật đều tùy thuộc vào hơi thở, và ngưng thở có nghĩa là chẳng còn sống. Từ tiếng khóc đầu tiên của hài nhi đến hơi thở cuối cùng của người chết, chẳng còn gì hết ngoại trừ một chuỗi hơi thở. Chúng ta tiêu hao sức sống hay sinh lực mỗi khi chúng ta suy nghĩ, mỗi khi chúng ta hành động theo ý muốn hay cử động bắp thịt. Vì vậy điều cần thiết là phải phục hồi lại chỉ bằng cách thở mà thôi.
Vì vậy nhà Yogi luôn luôn nhấn mạnh sự quan trọng của cách thở đúng phương pháp và gọi là Pranayama (kiểm soát hơi thở) để có được tối đa lượng sinh lực hấp thụ vào trong mỗi hơi thở. Trong cách thở thông thường, chúng ta chỉ trích được một ít sinh lực Práná từ khí quyển, nhưng khi chúng ta tập trung và chú ý điều chỉnh hơi thở, chúng ta có thể dự trữ một số lượng rất lớn Práná trong nhiều trung khu thần kinh khác nhau hay luân xa. Những người luyện tập có hệ thống và hơi thở sâu có thể cảm nhận được hiệu quả vô cùng sống động của sự hấp thụ Práná, khi mỗi phần của cơ thể đều chứa đầy sinh lực. Cuối cùng là toàn cơ thể cũng chịu dưới sự điều khiển của chúng ta, và mọi bệnh tật sẽ bị đánh tan từ gốc rễ. Ngoài ra dòng sinh lực mãnh liệt này sẽ mang lại sức khỏe và năng lượng cho mọi vật xung quanh ta, vì rằng sinh lực Práná chuyển qua những cơ thể khác như nước từ trên cao chảy xuống thấp. Kiểm soát đúng cách hơi thở làm giảm nhiều bệnh tật của nhân loại ngày nay – bệnh tim, bệnh huyết áp cao hay thấp, suyễn, lao… và một số bệnh khác.
Nói một cách khác, nhà Yogi đã du nhập chu kỳ sinh lực của chính họ vào chu kỳ sinh hóa thiên nhiên và cảm thấy thể nhập làm một với tạo hóa. Thán khí, dưỡng khí, đạm khí, khinh khí và những nguyên tố hóa học khác mà những phần có ở trong mặt trời, các hành tinh, tinh tú. Từ chỗ liên kết trực giác đó, nhà Yogi cảm thấy mến yêu tất cả tạo vật và bắt đầu nhận thức được tính Đồng Nhất có trong mọi hiện tượng khác nhau”. (bài trước)

Comments are closed.